ĐUBRIVO NOVE GENERACIJE
JEDINSTVENO U BILJNOJ PROIZVODNJI!

       BIOPLANT FLORA je RUSKO,

ORGANSKO, TEČNO ĐUBRIVO NA BAZI HUMINSKIH KISELINA za folijarnu prihranu, tretmane semena, sadnica, rasada i tretmane žetvenih ostataka

- Povećava klijavost semena

- Poboljšava razvoj korenovog sistema

- Ubrzava rast i razvoj biljke

- Deluje antistresno na biljke u uslovima mraza, suše, grada

- Neutrališe negativno dejstvo pesticida (kod redovne primene i u slučajevima
  nepravilne primene pesticida)

- Povećava kvalitet plodova (ukupan sastav suve materije, šećera, proteina)

- Znatno povećava prinose

- Smanjuje primenu drugih đubriva i pesticida

- Poboljšava kvalitet zemljišta (smanjuje sadržaj teških metala i radionukleida)

- Ubrzava razlaganje žetvenih ostataka


ZLATNA MEDALJA

MOSKVA ,,Zlatna Jesen'' 2010

ZLATNA MEDALJA

JERMENIJA EKSPO-2009

Zahvaljujući postignutim rezultatima u RUSIJI se odomaćio naziv ,,BOŽIJA ROSA''